logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Forma funkcja nowoczesnośćZ kolekcji SierakowskichPrzyroda Polski PółnocnejKonserwacja Kabinetu

Wystawy i wnętrza / Refektarz Zimowy - Ekspozycja sztuki i rzemiosła


Założony na planie kwadratu, sklepiony, od strony wschodniej sąsiaduje z kaplicą zamkową.

Po przejęciu zamku przez urzędników księcia Albrechta w 1551 roku, zajmowany był przez zarządcę zamku. W roku 1854 w ścianie północnej, w związku z przeznaczeniem sali na funkcje sądowe, wprowadzono dwa duże okna umieszczone w sklepionych odcinkowo wnękach. W roku 1874, podczas prac restauracyjnych prowadzonych przez Gustava Reicherta, zdemontowano płaski strop belkowy, wprowadzony w miejsce zniszczonego gotyckiego sklepienia i zrekonstruowano sklepienie gwiaździste, czteropolowe, wsparte na centralnie umieszczonej, granitowej, ośmiobocznej kolumnie, pochodzącej z rozebranego skrzydła południowego zamku.

Obecnie wnętrze zajmuje stała ekspozycja malarstwa i rzemiosła artystycznego. Jej najistotniejszą część stanowią eksponaty pochodzące ze słynnych zbiorów rodziny Sierakowskich z pałacu w Waplewie.