logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Z kolekcji SierakowskichCiałopalenieForma funkcja nowoczesnośćPrzyroda Polski Północnej

Wystawy i wnętrza / Drugie piętro zamku - Wystawa przyrodnicza

Drugie piętro kwidzyńskiego zamku zajmuje w całości nowoczesna wystawa Przyroda Polski Północnej. W oparciu o największe w nadbałtyckiej części kraju zbiory przyrodnicze, zorganizowano ekspozycję ukazującą bogactwo i bioróżnorodność ojczystej fauny i flory oraz najważniejsze problemy współczesnych czasów w odniesieniu do ochrony przyrody.

Na wystawie prezentowane są liczne gatunki roślin i zwierząt w sceneriach odzwierciedlających ich naturalne środowiska bytowania, wzbogaconych efektami świetlnymi i dźwiękowymi, uzupełnionymi fachowym komentarzem lektora. Do najcenniejszych zbiorów przyrodniczych prezentowanych na wystawie należą egzemplarze gatunków chronionych i rzadkich jak żółw błotny, orzeł przedni, drop, głuszec, puchacz, żubr, niedźwiedź brunatny, a także kolekcje owadów, wydmuszek jaj ptasich, ryb oraz zielniki roślin zielnych  z terenu północnej Polski. Eksponaty paleontologiczne  jak ząb mamuta, czaszka tura oraz skamieniałe jajo dinozaura, pozwalają poszerzyć perspektywę patrzenia na świat i jego mieszkańców.

Wystawę przygotowano z myślą o szerokim gronie odbiorców. Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów ekologiczno-przyrodniczych, po wcześniejszym uzgodnieniu.