Zamek<br />w Kwidzynie
Noc Muzeów w KwidzynieAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latPlebiscytPustułkowa Kamera

Wydarzenia / LEKCJE MUZEALNE na wystawie „O niepodległą Polskę. Plebiscyt na Powiślu 1920 r.”

LEKCJE MUZEALNE na wystawie „O niepodległą Polskę. Plebiscyt na Powiślu 1920 r.”

Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza na LEKCJE MUZEALNE na wystawie „O niepodległą Polskę. Plebiscyt na Powiślu 1920 r.”, które odbędą w Zamku w Kwidzynie oraz w Zamku w Sztumie:

 

1. Lekcja o polskich szkołach na Powiślu i  przedwojennej kaligrafii, którą traktowano jako oczywisty element lekcji języka ojczystego:

- uczniowie zapoznają się elementarzami wydanymi w okresie międzywojennym, polskim alfabetem, krojem liter, techniką pisania, materiałami piśmiennymi oraz praktycznie uczą się przedwojennego pisma odręcznego.

Lekcje prowadzone będą dla klas ze szkół podstawowych (klasa od VI do VIII) i szkół średnich  w godz. 11.00 do 12.30 w Zamku w Kwidzynie w następujących terminach:

-24.09.2020 r., 01.10.2020 r., 08.10.2020 r., 15.10.2020 r.

Lekcje w Zamku w Sztumie prowadzone będą w godz. 11,00-12,30 w następujących terminach: 22.10.2020 r., 29.10.2020 r., 05.11.2020 r., 12.11.2020 r., 19.11.2020 r.,

Na zajęcia jednorazowo przyjmujemy jedną klasę szkolną. W trakcie lekcji odbywającej się na terenie muzeum obowiązują zasady zachowania wynikające z regulaminu ustalonego na czas trwania koronawirusa.

Prowadzenie i rezerwacja lekcji: Dział Edukacji Muzeum Zamkowego w Malborku tel. 55/6470983 - Jolanta Justa

 

2. Lekcja prowadzona w oparciu o grę edukacyjną, wymagającą uważnego zapoznania się z treściami prezentowanymi na wystawie. Uczestnik gry wciela się w rolę Polaka urodzonego na Powiślu, biorącego udział w głosowaniu plebiscytowym, wypełniającego dodatkową misję wśród zamieszkałych tu Polaków. Po zakończeniu akcji plebiscytowej postać ta włącza się do działalności na rzecz miejscowej Polonii. W ramach gry, na podstawie zebranych informacji, uczestnicy lekcji biorą udział w głosowaniu plebiscytowym z użyciem replik kart do głosowania. Wynik głosowania będzie podany do wiadomości publicznej po zakończeniu wystawy.

Dodatkowym elementem lekcji jest prezentacja techniki gry na nieco zapomnianym instrumencie muzycznym - mandolinie, odgrywającym dużą rolę w działalności kół muzycznych na Powiślu. W oparciu o opracowany „Powiślański śpiewnik plebiscytowy” uczestnicy lekcji podejmują próbę wspólnego śpiewu.

Lekcja przeznaczona jest dla klas ze szkół podstawowych (klasa od VI do VIII) i średnich. Lekcje odbywać się będą w Zamku w Sztumie od wtorku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 w okresie od 22.09. do 20.11.2020 r.

 Prowadzenie i rezerwacja lekcji: Dział Edukacji Muzeum Zamkowego w Malborku tel. 55/6470983 lub tel. 603 407 573 - Arkadiusz Dzikowski

 

RAJDY TERENOWE zorganizowane szlakiem miejsc związanych z działalnością Polaków na Powiślu do roku 1945.

I RAJD – rowerowy zaplanowany w dniu 26.09.2020 r. (sobota) od godz.10.00 obejmować będzie dystans długości 22 km na trasie: Zamek w Sztumie – Czernin – Cygusy- Ramzy Małe – Sadłuki – Postolin – Zamek w Sztumie. Trasa przebiega wyznaczonymi ścieżkami rowerowymi, odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 522 oraz drogami gruntowymi, ma charakter krajoznawczy z elementami historycznymi w miejscach związanych z działalnością Polonii na Powiślu. Przy dawnej szkole w Sadłukach (dziś świetlica wiejska) zaplanowany został odpoczynek i poczęstunek.

II RAJD – pieszy zaplanowany na 3 października (sobota) od godz. 10.00 obejmować będzie dystans długości 15 km. Przebiegać będzie trasą: Zamek w Sztumie – Zajezierze – Sztumska Wieś- Postolin - Czernin – Zamek w Sztumie. Opracowana trasa ma charakter krajoznawczy z elementami historycznymi w miejscach związanych z działalnością Polonii na Powiślu w okresie plebiscytowym i międzywojennym. W Postolinie przy dawnej szkole zaplanowany został odpoczynek z poczęstunkiem.

Zgłoszenia uczestników rajdów (max 25 osób na każdą z tras) przyjmuje pracownik Działu Edukacji Muzeum Zamkowego w Malborku Arkadiusz Dzikowski tel. 55/6470983 lub tel. 603 407 573.

Uczestnicy rajdu rowerowego proszeni są o należyte przygotowanie sprzętu, rajdu pieszego o zwrócenie uwagi na zastosowane obuwie. W obydwu przypadkach prosimy uczestników o właściwą ocenę przygotowania kondycyjnego.

 

WYKŁADY TEMATYCZNE:

 w Zamku w Sztumie:

 07.10.2020 r.  o godz. 17.00 – Wkroczenie „Błękitnej Armii” na Pomorze i sytuacja na  froncie wschodnim w przededniu plebiscytu na Powiślu – prowadzenie Arkadiusz Dzikowski

15.10.2020 r.  o godz. 17.00 – Banki Ludowe na Powiślu jako miejsce integracji środowisk polskich – prowadzenie Arkadiusz Dzikowski

Rezerwacja wykładu w Zamku w Sztumie: tel. 727 633 533,  obowiązuje ograniczona liczba osób i kolejność zgłoszeń.

w Zamku w Kwidzynie:

05.11.2020 r. o godz.17.00 – Wkroczenie „Błękitnej Armii” na Pomorze i sytuacja na froncie wschodnim w przededniu plebiscytu na Powiślu – prowadzenie Arkadiusz Dzikowski

19.11.2020 r. o godz. 17.00 – Banki Ludowe na Powiślu jako miejsce integracji środowisk polskich – prowadzenie Arkadiusz Dzikowski

Rezerwacja wykładu w Zamku w Kwidzynie: tel. 55/ 6463780, obowiązuje ograniczona liczba osób i kolejność zgłoszeń.

 

Wszystkie zaproponowane formy edukacyjne realizowane w ramach programu edukacyjnego do wystawy „O niepodległą Polskę. Plebiscyt na Powiślu 1920 r.” są nieodpłatne.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.