logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Z kolekcji SierakowskichPrzyroda Polski PółnocnejForma funkcja nowoczesnośćPomnik Historii

Edukacja muzealna / Tematy lekcji muzealnych

Tematy lekcji muzealnychTematy lekcji muzealnychTematy lekcji muzealnychTematy lekcji muzealnychTematy lekcji muzealnychTematy lekcji muzealnych

Archeologia

 •  „Zawód: archeolog” – archeologia jako nauka i podstawy warsztatu archeologa. (SŚr*);

 •  „Człowiek w epoce paleolitu” – życie codzienne i zdobycze tego okresu (SP I-VIII*);

 •  „Neolit i jego zdobycze”- pierwsze cywilizacje w dziejach ludzkości (SP I-VIII, SŚr*);

 •  „Od siekiery krzemiennej do stalowej”- podstawy wiedzy o epoce kamienia, brązu i żelaza (SP I-VI *);

Etnografia i Historia

 •   „Warsztaty ceramiczne” – tradycyjne metody wytwarzania naczyń i zastosowanie jednej z nich w praktyce (ceramiki ręcznie lepiona) (Ple, SP I-III*) ;

 •   „Warsztaty tkackie” – tradycyjne sposoby tkania i zastosowanie jednej z metod w praktyce ( tkanie na ramkach) (SP I-VIII, SŚr*);

 •   „Średniowieczna broń i uzbrojenie” - militaria, ich typy i rozwój na ziemiach polskich w latach 700 - 1500 n.e. (SŚr*);

 •   „Z chronologią za pan brat” – różne sposoby periodyzacji dziejów ludzkości (SP IV-VIII*);

 • „Na mennonickim szlaku” - o codziennym życiu osadników z Niderlandów w Dolinie Kwidzyńskiej (SP I-VIII*);

 Historia Sztuki

 • „Muzeum- świątynia muz” – Czym jest muzeum i w jakim celu powstało (Ple, SP I-III*);

 • „Ceglane kolosy”- Elementy gotyckiej architektury na przykładzie zamku i katedry w Kwidzynie (SP VI-VII, SŚr*);

 • „Quidin-Marienwerdr-Kwidzyn” – Historia miasta Kwidzyna (SP IV-VIII, SŚr*);

 • „Zamek jako budowla obronna”- o zamkach, ich budowie i funkcji na kwidzyńskim przykładze (SP I-VIII*);

 Przyroda

Zajęcia kameralne

 • „Milion w środę, milion w sobotę”– rzecz o powstawaniu i wymieraniu gatunków (Ple, SP I-VIII, SŚr, Ad*);

 • „Ochrona skarbu narodowego” – o formach ochrony przyrody (Ple, SP I-VIII, SŚr*);

 • "Pola tętniące życiem" - czy puls Ziemi jest stabilny?  (SP V-VIII, SŚr, Ad)

 • „Aleje przydrożne” – bastion bioróżnorodności, obiekt zabytkowy czy kłopot komunikacyjny (SP IV-VIII, SŚr, Ad*);

 • „Skąd się biorą dzieci” - zajęcia idące szlakiem od nasionka do wielkiego drzewa (Ple, SP I-III*);

 • „Co świeci w żarówce” - warsztaty dotyczące obiegu energii w przyrodzie. (Ple, SP I-III)

 • "Zadziwiający wędrowcy" - opowieść o fenomenie ptsich migracji  (SP VI-VIII, SŚr, Ad)

 • "Zadziwiajace owady" - spotkania ludzi i insektów  (Ple, SP, SŚr, Ad)

 • "Świat w ziarnku piasku" - od sieci krystalicznej do globalnego ocieplenia  (SP VII-VIII, SŚr, Ad)

 • "Woda fenomem Natury" - wykład interdycyplinarny o zwyczajnej wodzie (SP VII-VIII, SŚr, Ad)

 • "Kultura w puszczy" - wykład o kulturotwórczej roli lasu  (SP VII-VIII, SŚr, Ad)

 • "Czas - ulotność świata" - wykład o czasie i szczęściu  (SP VI-VIII, SŚr, Ad)

 • "Szaty zwierząt" - czy moda jest wyłącznie ludzkim zjawiskiej??  (Ple, SP I-VIII, SŚr, Ad)

 • "OKO - szkic z historii naturalnej" - warsztaty opowiadające o proesie ewolucji narządu wzroku. (SŚr, Ad*)

 

Spotkania z jednym eksponatem (interduscyplinarne spojrzenia na eksponaty przyrodnicze)

 • Herbarium Johanna Peila - opowieść o najstarszym zielniku w kwidzyńskim muzeum i jego twórcy (SP VI-VIII, SŚr, Ad)

 • Mamut - opowieść z morałem o europejskim słoniu  (SP VI-VIII, SŚr, Ad)

 • Żubr - opowieść o królu puszczy  (SP VI-VIII, SŚr, Ad)

 • Jajo dinozaura -  opowieść o najstarszym eksponacie w kwidzyńskim muzeum (SP VI-VIII, SŚr, Ad)

 • Łoś na medal - opowieść o duchu mokradeł - symbolu historycznych Prus  (SP VI-VIII, SŚr, Ad)

 

Zajęcia terenowe

 • „Miejskie krzaki” – spacer po Kwidzynie w poszukiwaniu dzikości natury. (Ple-Ad*);

 

 

*- zajęcia dedykowane dla poziomu szkolnego: Ple – przedszkole, SP – Szkoła Podstawowa (klasy: I-III lub IV-VIII),  SŚr - Szkoła Średnia, Ad - Dorośli